Příprava podkladu

Rovina a pevnost podkladu

Rovný a pevný podklad je základ kvalitní podlahy s dlouhou životností. Pokud tomu tak není, lze zjednat nápravu různými technologickými postupy.

Určení toho nejvhodnějšího postupu záleží jak na stavu původního podkladu, tak na typu zvolené podlahoviny.

Základní druhy vyrovnání:

 1. Vyrovnávací hmoty
  1. Opravná hmota na bázi cementu - rychleschnoucí.
  2. Samonivelační stěrka na bázi cementu v tloušťkách do 10 mm v jednom pracovním kroku.
  3. Samonivelační stěrka na bázi anhydritu v tloušťkách do 20 mm v jednom pracovním kroku.
  4. Samonivelační rychleschnoucí cementový potěr v tloušťkách od 5 do 40 mm v jednom pracovním kroku.

  U všech samonivelačních hmot je důležitá volba správného typu penetrace (jednosložkové, dvousložkové nebo epoxidové s křemičitým vsypem).

 2. Podkladní desky (čtyřstranně drážka a pero)
  1. Dřevoštěpkové desky OSB
  2. Multifunkční desky MFP
  3. Dřevotřískové desky DTD

  Všechny typy desek lze montovat více technologickými postupy:

  • na plovoucí způsob ( při použití vhodné izolační podložky)
  • na plovoucí způsob ( při použití keramického kameniva Liapor)
  • vruty popř. hmoždinkami ( při použití vhodné izolační podložky)
  • na trámkový rošt

  Desky se používají v jedné nebo dvou vrstvách.

 3. Izolační podložky
  1. Pěnový polyetylén - Mirelon pásy v tloušťkách 2 a 3 mm
  2. Extrudovaný polystyren - Starlon nebo Izonord desky v tloušťkách 3 a 6 mm
  3. Dřevovláknitá deska - Adipan nebo Benefloor wood desky v tl. 6, 7 a 8 mm
  4. Korková - Korková izolační podložka v tl. 2 mm
  5. Pro podlahové vytápění
   • Tuplex tl. 3 mm (vrstva pružného polystyrenu fixovaná mezi dvě polyetylénové fólie)
   • Beneflor thermo tl. 1,6 mm (extrudovaný polystyren)
 

PodkladPodkladPodklad

Vlhkost

 1. Vlhkost podkladu

  Požadované maximální hodnoty nevytápěných podkladů pro pokládku dřevěných, elastických a laminátových podlah:

  Cementový potěr 2,0

  Anhydritový potěr 0,5

  Požadované maximální hodnoty pro podklady s podlahovým vytápěním:

  Cementový potěr 1,8

  Anhydritový potěr 0,3

  Hodnoty jsou udané v %, měřeno CM metodou.

 2. Vzdušná vlhkost

  Dřevěné a korkové podlahy 45 - 65 %

  Laminátové podlahy 40 - 60 %

Teplota

Teplota vzduchu v době montáže nebo pokládky by měla být pokud možno stejná s teplotou při samotném užívání podlahy. Tím se minimalizuje riziko rozměrových změn materiálů.

Doporučená teplota pro většinu technologických postupů, schnutí a zrání materiálů je 18 - 24 °C.